Algemene info

Welkom op de website van Openbare Jenaplanschool Elckerlyc te Gennep.

Onze school ligt op een prachtige, rustige plek vlak bij de Niers. Wij zijn te bereiken via de Martinushof, de parkeerplaats die naast de kerk ligt en via het pad langs de sporthal.

Op Elckerlyc zitten ongeveer 280 kinderen, verdeeld over 11 stamgroepen.

Elckerlyc is een openbare Jenaplanschool en valt onder het bestuur van de Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Dit betekent dat we open staan voor alle kinderen, ongeacht de geloofs- en levensovertuiging van de ouders en ongeacht hun culturele achtergrond. Dit maakt onze school tot een natuurlijke ontmoetingsplaats. Onze school schept een leef- en werkklimaat waarin respect voor jezelf, de ander en de omgeving centraal staat. We besteden actief aandacht aan waarden en normen. We leren de kinderen om, samen met de volwassenen, afspraken te maken over wat we belangrijk vinden, hoe we met elkaar omgaan en wat we doen als het niet goed lukt.

Elckerlyc betekent letterlijk: “de mens centraal”.

De naam Elckerlyc staat voor: we willen school zijn voor iedereen, je mag zijn wie je bent, passend binnen onze waarden en normen.

 

Wij vinden het belangrijk dat:

-Iedereen zich op zijn gemakt voelt, zowel kinderen als ouders.
-Kinderen graag naar school komen.
-Kinderen van binnenuit gemotiveerd raken om te willen leren.
-Er waardering is voor iedereen.
-De kindertijd een waardevolle en betekenisvolle periode op zich is.
-Dat de volwassene helpt bij de ontwikkeling van het kind.
-Dat ouders een zeer belangrijke actieve rol spelen in zowel meedenken als meedoen.

Onze school schept een onderwijsleersituatie die het mogelijk maakt voor het kind om zich op alle aspecten van het mens-zijn te ontwikkelen. Hieronder verstaan we de cognitieve, sociale, emotionele, lichamelijke, motorische en creatieve ontwikkeling.

Kinderen brengen hun eigen achtergronden mee. Dit kun je in een groep goed gebruiken om van elkaar te leren. Leren van en met elkaar heeft voor ons dan ook een diepere betekenis.

Belangrijke basisbehoeften van kinderen; veiligheid, erkenning en vertrouwen, zijn voorwaarde om jezelf goed te kunnen ontwikkelen.

Iedereen doet ertoe!