Ouders

Ouderraad en Kringouders Elckerlyc schooljaar 2017-2018                                                              De ouderraad is actief betrokken bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Zij is een klankbord voor ouders met vragen.

Ouderraad:

Voorzitter                                                                                                                                                        Leonore Schaecken

Penningmeester                                                                                                                                               Linda Loock

Leden ouderraad                                                                                                                                            

Anita Verberk, Linda Loock – van Dreumel, Carla van Tilburg, Mariska van Gelder, Kim Bosten, Hanneke Cillessen en Monique Spikmans.

Kringouders:

Rupsen : Joyce van Vonderen en Malou ten Haaf

Bijen: Daisy Vos en Sylvana Thijssen

Muizen: Jucuinda Junier en Linda van Diest

Konijnen: Jennie Leussink en Mirella van Haren

Egels: Jannelies Barts en Yvonne Basten

Kikkers: Christel van Dinther en Tamara van Waas

Mollen: Maartje de Boer en Lotte Verstegen

Uilen: Simone Hendriks en Linda Loock – van Dreumel

Eekhoorns: Suzanne van Duynhoven en Monique Spikmans

Vissen: Jet Kamps

Vlinders: Dagmar Coenen en Anke Reintjes

De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoordigers namens het team. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden die nader omschreven staan in het reglement van de MR. In het kort komt het erop neer dat de MR kan spreken over alle zaken die de school aangaan. Bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR op Invitare niveau. De belangrijkste besluiten aangaande het onderwijs op school worden door de MR genomen.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Voorzitter: Sonja Bögels

Oudergeleding: Paul Cartwright en Jan van Gelder (GMR lid), Maud Bakker

Personeelsgeleding: Barbera Weevers, Bianca van der Meulen en Luc de Groot

Vertegenwoordiging schoolbestuur: Thea Halin

Hieronder vindt u  de notulen van de MR en de notulen van de OR in het schooljaar 2017-2018 en het jaarverslag van MR schooljaar 2016-2017.

Notulen MR:

MR notulen 21-6-2017

MR notulen 11-09-2017

MR notulen 24-10- 2017

MR jaarverslag 2016-2017

 

Notulen OR:

OR notulen 21-6-2017