Ouders

Ouderraad en Kringouders Elckerlyc schooljaar 2016-2017                                                               De ouderraad is actief betrokken bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Zij is een klankbord voor ouders met vragen.

Ouderraad:

Voorzitter                                                                                                                                                        Leonore Schaecken

Penningmeester                                                                                                                                            Patricia Lukassen

Leden ouderraad                                                                                                                                             Judith van den Hoogen, Anita Verberk, Linda Loock – van Dreumel, Carla van Tilburg, Mariska van Gelder en Monique Spikmans.

Kringouders:

Rupsen : Joyce van Vonderen en Marjolein Jetten

Bijen: Vera Thijssen en Christel van Dinther

Muizen: Anke Reintjes en Kim Bosten

Konijnen: Jennie Leussink en Sandra Knops

Egels: Jannelies Barts en Daisy Voss

Kikkers: Ylia Pattiasina en Suzanne van Duynhoven

Mollen: Maartje de Boer en Lilian Reintjes

Uilen: Simone Hendriks en Linda Loock – van Dreumel

Eekhoorns: Judith van den Hoogen en Monique Spikmans

Vissen: Mirella van Haren en Jet Kamps

Vlinders: Dagmar Coenen en Yvonne Basten

De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoordigers namens het team. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden die nader omschreven staan in het reglement van de MR. In het kort komt het erop neer dat de MR kan spreken over alle zaken die de school aangaan. Bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR op Invitare niveau. De belangrijkste besluiten aangaande het onderwijs op school worden door de MR genomen.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Voorzitter: Sonja Bögels

Oudergeleding: Paul Cartwright en Jan van Gelder (GMR lid)

Personeelsgeleding: Miriam van der Meer en Luc de Groot

Vertegenwoordiging schoolbestuur: Thea Halin

Hieronder vindt u  de notulen van de MR en de notulen van de OR in het schooljaar 2016-2017 en het jaarverslag van MR en van de OR van schooljaar 2015-2016.

Notulen MR 19 september 2016

Notulen MR 8 november 2016

Notulen MR 18 januari 2017

MR notulen 7-3-2017

Notulen ouderraad 6 oktober 2016 (1)

Notulen ouderraad 8 december 2016 (3)

MR jaarverslag 2015-2016 (1)

Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2015-2016