Missie / visie

Als Jenaplanschool begeleiden wij de kinderen in hun totale ontwikkeling tot respectvolle, kritisch denkende en zelfstandige mensen. We doen het samen als leef- werk gemeenschap. We werken met hoofd, hart en handen vanuit de vier basisprincipes.  We hebben vertrouwen in elkaar en respecteren elkaar. Iedereen is uniek.

Onze kernkwaliteiten zijn:
–  Omgaan met verschillen en gebruik maken van elkaars verschillen
–  We nemen kinderen serieus
–  We hebben een positief, kritische houding
–  We gaan uit van gedeelde verantwoordelijkheid
–  Er is ruimte voor eigen initiatief
–  We zijn kwaliteits- en ontwikkelingsbewust
– We zijn innovatief
–  We zijn opbrengstgericht
–  We werken samen

Onze kernwaarden zijn:
– Respect voor jezelf, de ander en de omgeving.
– Vertrouwen in jezelf, de ander en de omgeving.
– Zorg hebben voor jezelf, de ander en de omgeving.
Betrokkenheid, uitnodigend en lerend.