Over Elckerlyc

Elckerlyc is een Jenaplanschool. Dit betekent dat wij ons doen en laten baseren op de 20 basisprincipes van het jenaplan. Op de website van de NJPV (landelijke Jenaplanvereniging) kunt u alle informatie nalezen over het Jenaplanonderwijs.

Onze stamgroepen met drie leerjaren bieden kinderen de mogelijkheid om van en met elkaar te leren; dit leren wij de kinderen gedurende acht basisschooljaren.

 Wij vinden het belangrijk dat:
• Iedereen zich op zijn gemak voelt, dit geldt voor zowel kinderen als ouders.
• Kinderen graag naar school komen; welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons uitgangspunt.
• Er waardering is voor iedereen.
• Kinderen veel leren waardoor ze goed voorbereid zijn op de toekomst.
• De kinderen een goede begeleiding krijgen van de leerkracht. We hebben een goed zorgsysteem en volgen de ontwikkelingen van de kinderen in ons digitaal systeem.
• Er heerst een open, veilige, rustige sfeer met een duidelijke structuur, waarin kinderen tot leren kunnen komen.

In november/december 2014 hebben wij bij kinderen (vanaf groep 5), ouders en leerkrachten een tevredenheidonderzoek afgenomen. Alle geledingen hebben hun mening uitgesproken over Elckerlyc. De uitslag van het leerlingonderzoek kunt u hier lezen en de uitslag van het ouderonderzoek hier.