Documenten en downloads

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin we aangeven welke doelen we in de genoemde periode van 4 jaar willen bereiken. Het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg en ondersteunend beleid worden in samenhang in onze schoolontwikkeling beschreven.
Hieronder kunt u het Schoolplan 2016-2020 van Elckerlyc inzien.

Schoolplan Elckerlyc- Invitare 2016-2020

In 2014 heeft de inspectie van het basisonderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op OJBS Elckerlyc. In onderstaand rapport vindt u de uitslag van dit onderzoek.

definitief rapport inspectie 3-4-14

De uitslagen van de Tevredenheidsonderzoeken zijn binnen. Met deze resultaten zijn we erg blij.
Wat zeggen onze kinderen? (groep 5 t/m 8)
De kinderen waarderen onze school als “goed” met een 8.1 (4 jaar geleden was dit een 8)
De ouders waarderen onze school als “goed”met een 7.9 (4 jaar geleden was dit een 7.7)
Het team waardeert onze school als “goed” met een 7.9 (4 jaar geleden was dit ook een 7.9)  Hieronder de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken.

Ouders 2014

Leerlingen 2014

U heeft belangstelling voor onze school, maar het kan ook zo zijn dat uw kind al deel uitmaakt van onze leef- en werkgemeenschap. Met deze schoolgids krijgt u een kijkje in de “onderwijskeuken” van Elckerlyc.

schoolgids

Downloads

Hieronder vindt u een aantal documenten; waaronder de kalender 2018-2019, aanvraag formulier verlof, itleg over Passend Onderwijs en een document foto en filmprotocol.

Kalender 2018-2019

Aanvraagformulier Verlof

Passend Onderwijs

document foto en film protocol

Privacy statement Invitare